FILMHUIS LUMEN/ BESTUUR/ ANBI

Met ingang van 1 januari 2017 is Filmhuis Lumen door de belastingdienst erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling - meer info). Hierdoor kunt u als particulier of via uw eigen bedrijf het Filmhuis steunen tegen gunstige fiscale voorwaarden: uw giften en (periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting cq. vennootschapsbelasting. Vanwege deze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens op onze site.

Doelstelling

De Stichting Filmhuis Delft heeft als doel het beheren en exploiteren van een filmhuis, daarin films te vertonen en andere activiteiten te ontplooien, die het filmklimaat in Delft – en omstreken verbeteren, en ook het gebruik maken van alle andere wettige middelen die naar het oordeel van het bestuur voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn.

De missie van Filmhuis Lumen is: ‘Passie voor cinema, koesteren, aanwakkeren en verspreiden’. Passie voor cinema houdt in: waarde zien in cinema + enthousiast zijn over cinema.

Filmhuis Lumen wil passie voor cinema koesteren, aanwakkeren en verspreiden. Koesteren betekent de bestaande, reeds aanwezige passie gaande houden, om te voorkomen dat hij uitdooft. Aanwakkeren houdt in het voeden van passie opdat hij groeit en zich ontwikkelt. En het woord verspreiden zegt het al: we willen de wereld om ons heen infecteren met passie voor cinema. Passie is met een kampvuur te vergelijken: als je het niet voedt, dooft het uit; met voldoende voeding wordt het vuur groter en kunnen er nieuwe kampvuren aangestoken worden.

Passie heeft in zich: waarderen, enthousiast zijn, belang hechten (aan handelen), zorgen voor en aandacht besteden aan. Kwaliteit is hier onlosmakelijk mee verbonden. Passie en kwaliteit zijn in feite twee kanten van dezelfde munt. Ze omvatten alles wat we als filmhuis doen. We doen de dingen die we moeten doen met aandacht en zorgen ervoor dat ze zo goed mogelijk gedaan worden. Die houding, inzet en bijbehorende uitvoering is de kwaliteit die het filmhuis heeft en tot iets bijzonders maakt. Het gaat om de keuzes die wij maken over wat wij wel en niet doen, hoe wij dat doen en de zorg, aandacht en enthousiasme waarmee wij dat doen (of een film ‘goed’ of ‘slecht’ is is een ander vraagstuk).

Bestuur

Het bestuur van Stichting Filmhuis Delft bestaat uit: Branka Dessens (voorzitter), Toine van Helden (secretaris), Han Heijmans (penningmeester) en Chris Booij (bestuurslid).

Het bestuur is onbezoldigd. Filmhuis Delft hanteert de GOVERNANCE CODE CULTUUR.

Voor verder vragen of inzage in jaarrekeningen, jaarverslagen en beleidsplannen kunt u mailen naar: contact@filmhuis-lumen.nl

(Beleids-)documenten

Stichting Filmhuis Delft
Doelenplein 5
2611 BP Delft
KVK-nummer: 41145158
RSIN: 002781244
Contact:
Luc Freijer