Bestuur

Het bestuur van Stichting Filmhuis Delft bestaat uit: Han Heijmans (voorzitter), Jan Fred Bekker (Penningmeester), Philippe van Mastrigt (Secretaris), Branka Dessens (HR), Mirjam Jacobs (Vrijwilligerszaken), Toine van Helden (Facilitaire zaken) en Faye Oosterhoff (Publiciteit). Het bestuur is onbezoldigd. Filmhuis Delft hanteert de Governance Code Cultuur. Informatie zoals jaarplannen, jaarrekeningen en rooster van aan- en aftreden zie hieronder. Voor verder vragen of inzage in onze beleidsplannen kunt u mailen naar: bestuur@filmhuis-lumen.nl

Stichting Filmhuis Delft, Doelenplein 5, 2611 BP Delft RSIN: 002781244