Bestuur

Het bestuur van Stichting Filmhuis Delft bestaat uit: Branka Dessens (voorzitter), Toine van Helden, Chris Booij en Han Heijmans.

Het bestuur is onbezoldigd. Filmhuis Delft hanteert de Governance Code Cultuur.

Voor verder vragen of inzage in jaarrekeningen, jaarverslagen en beleidsplannen kunt u mailen naar: bestuur@filmhuis-lumen.nl