Bestuur

Het bestaat van Stichting Filmhuis Delft bestaat uit: Han Heijmans (voorzitter), Jan Fred Bekker (Penningmeester), Mirjam Jacobs (Secretaris), Marjan Bellersen (HR), Faye Oosterhoff (Publiciteit), Willem van Spanje (Facilitaire zaken). Het bestuur is onbezoldigd. Filmhuis Delft hanteert de Governance Code Cultuur. Informatie zoals jaarplannen, jaarrekeningen en rooster van aan- en aftreden zie hieronder. Voor verder vragen of inzage in onze beleidsplannen kunt u mailen naar: contact@filmhuis-lumen

Stichting Filmhuis Delft, Doelenplein 5, 2611 BP Delft RSIN: 002781244