Apples

vanaf donderdag 17 maart 2022

Vriendelijk en gevoelig Grieks drama met licht absurdistische scènes. De door geheugenverlies getroffen Aris wordt door niemand opgehaald en start met een programma om een nieuwe identiteit op te bouwen.

Mogelijk schadelijk tot 16 jaar


Koop nu een kaartje

De ziekenhuizen in de stad liggen vol met slachtoffers van een vreemde aandoening die onmiddellijk geheugenverlies veroorzaakt. Voor getroffenen die niet door bekenden worden opgehaald, ontwikkelt de overheid een experimenteel herstelprogramma om een nieuwe identiteit op te bouwen. De melancholieke Aris wordt door niemand geclaimd en schrijft zich hiervoor in. Hij ontvangt dagelijks instructies voor uiteenlopende activiteiten en houdt zijn ervaringen bij door middel van een dagboek en door foto’s te maken. Maar naarmate de tijd verstrijkt, dringt de vraag zich op of sommige dingen niet beter vergeten blijven.