Colombia in My Arms (Movies that Matter)

donderdag 10 februari 2022

Visueel sterke documentaire over Colombia. Als de Colombiaanse regering in 2016 een vredesdeal sluit met de communistische guerrillagroep FARC, gloort er hoop op ‘een nieuw Colombia’. Maar al snel blijkt het bijzonder moeilijk om uit te stijgen boven decennia van oorlog en pijn. Met Q&A.

Gast: Kees Koonings. Hij is professor Brazilië studies aan de UVA en heeft een bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Internationaal Amerikanisten Congres. Aan de Universiteit van Utrecht geeft hij les bij het departement Antropologie over onderwerpen gerelateerd aan Latijns-Amerika studies (sociale bewegingen, burgerschap, politieke) en ontwikkelingsstudies (development theory, armoede  en sociale exclusie).Koop nu een kaartje

Visueel sterke documentaire over Colombia na de vredesovereenkomst tussen de regering en de FARC-guerrilla’s uit 2016. Overleeft de fragiele vrede het wantrouwen en de rancune die zijn opgebouwd door decennia van oorlog? Met de verkiezingen in aantocht hopen sommige politici te profiteren van het nog verder opstoken van de spanningen.

In een kalme en poëtische cinematografische stijl vertelt Colombia in My Arms het verhaal vanuit verschillende perspectieven. De guerrillastrijders in de bossen, die zich voorbereiden op ontwapening en proberen te accepteren dat hun strijd voortaan een politieke zal zijn; de elites van het ‘oude geld’, die gruwen van het idee van een machtige FARC; het politieke establishment, dat de maatschappelijke spanningen cynisch uitbuit voor het eigen gewin; en de werkers in de cocavelden, die het allemaal zo samenvatten: ‘De chaos begint aan de top, niet op de bodem.’

 

Gast: Kees Koonings. Hij is professor Brazilië studies aan de UVA en heeft een bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Internationaal Amerikanisten Congres. Aan de Universiteit van Utrecht geeft hij les bij het departement Antropologie over onderwerpen gerelateerd aan Latijns-Amerika studies (sociale bewegingen, burgerschap, politieke) en ontwikkelingsstudies (development theory, armoede  en sociale exclusie).