Dark Waters

vanaf 23 januari 2020

Historisch drama, op waarheid gebaseerd, over de jarenlange juridische strijd van een advocaat tegen chemiebedrijf DuPont.

Angst Grof taalgebruik


Koop nu een kaartje

Robert Bilott (Mark Ruffalo) wordt eind jaren 90 benaderd door een boer in West-Virginia die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land. Robert Bilott, een advocaat die voornamelijk chemische bedrijven in zijn portefeuille heeft, neemt ironisch genoeg de zaak op zich van de boer en dient een klacht in tegen het grote chemieconcern DuPont. Het gif, dat opzettelijk in beken en meren werd geloosd, zaaide dood en verderf in de omgeving en veroorzaakte op grote schaal kanker.

Acteur Mark Ruffalo, zelf een succesvol milieuactivist,  kwam via een artikel in de krant op het spoor van dit verhaal. Hij benaderde Bilott, die uiteindelijk zijn volle medewerking aan het project verleende. De film doet verslag van een jarenlange verbeten juridische strijd – die nog steeds voortduurt.

Dark Waters is een degelijk gemaakt drama, met een grote maatschappelijke betrokkenheid, over een David die het opneemt tegen Goliath. Het toont de machteloosheid van de gewone burger die door machtige bedrijven genegeerd wordt. Deze strijd om gerechtigheid is uiterst actueel en urgent.