La Súper [Supergal] (+English subtitles)

Te zien op woensdag 12 juni

Superhelden spelen een hoofdrol in veel hedendaagse films en Latijns-Amerikaanse animatiefilms laten zich hierbij niet onbetuigd. Dit blijkt uit La Súper, de kleurrijke eerste lange film van de ervaren Cubaanse animatiefilmmaker Ernesto Piña.

(Scroll down for English)Koop nu een kaartje

Yudeisi is een jonge vrouw wier strijd voor gerechtigheid haar de uitverkorene maakt voor een reeks superkrachten. Deze zijn niet afkomstig van technologie of experimenten, maar van een aboriginal krijger die 500 jaar geleden de inwoners van haar dorp bevrijdde en wiens geest weer opduikt om te vechten voor het goede. Yudeisi als nieuwe verdediger maakt gebruik van haar kwaliteiten om vrouwen te verdedigen tegen mannelijk geweld.

 

ENGLISH

Superheroes play a leading role in many contemporary films, and Latin American animated films are not left out of this. This is evident in La Súper, the colorful first feature-length film by veteran Cuban animation filmmaker Ernesto Piña. Yudeisi is a young woman whose fight for justice makes her the chosen one for a series of superpowers. These do not come from technology or experiments, but from an aboriginal warrior who freed the inhabitants of her village 500 years ago and whose spirit resurfaces to fight for good. Yudeisi as a new defender uses her qualities to defend women from male violence.