Latin American Film Fest Delft: Fresa y Chocolate (+ English subtitles)

Zondag 29 oktober 2023/ Sunday 29th of October 2023 (eenmalig/ one-off screening)

David studeert aan de universiteit en juicht de revolutie toe. Diego is een gedesillusioneerde homoseksuele kunstminnaar en vecht voor erkenning.

David studies at the university and is a child of the revolution. Diego is a disillusioned gay art lover and fights for recognition.

 Koop nu een kaartje

David raakt gefascineerd door Diego die onbegrijpelijke kunst bezit en whisky die nergens te koop is. Voor de één betekent cultuur een optocht met veel vlaggen, voor de ander de intimiteit van een roman. De buurvrouw en vertrouwelinge van Diego verrijkt de band tussen de twee mannen door David bijles in de liefde te geven. Fresa y chocolate is een charmante en soms ontroerende zedenschets die vaak een glimlach oproept. De film was dertig jaar geleden een grote hit, een goede reden om in het festival de film nog een keer te vertonen.

David becomes fascinated with Diego who owns incomprehensible art and whiskey that is nowhere to be bought. For one, culture means a parade with lots of flags, for the other the intimacy of a novel. Diego’s neighbor and confidante enriches the bond between the two men by tutoring David in love. Fresa y chocolateis a charming and sometimes touching comedy of manners that often evokes a smile. The film was a big hit thirty years ago, a good reason to screen it again in this festival.