Movies that Matter: The Pawnshop (English subtitles)

Donderdag 16 maart 2023

Empathische portret van Jola en Wiesiek, die met moeite het grootste pandjeshuis van Polen runnen, en de armlastige buurtbewoners en het personeel. Afwisselend tragisch, hartverwarmend en hilarisch.

Gast: Jessica Baan. De nabespreking van de film zal geleid worden door Jessica Baan, vanuit haar ervaringen als sociaal werker in de  schuldhulpverlening zal zij haar visie op armoede delen. We kijken naar de oorzaken voor armoede in Nederland, en welke mogelijke oplossingen er zijn.Koop nu een kaartje

Nu het pandjeshuis van Wiesiek uit het centrum van een niet nader genoemde Poolse stad is weggegaan en een grote loods in een arme volksbuurt heeft betrokken, kan de winkel de waar aan de straatstenen niet kwijt. Wiesiek, zijn al even karakteristieke partner Jola en hun werknemers proberen de verkoop te stimuleren, maar in de praktijk wordt er weinig verkocht. Er wordt vooral gediscussieerd, gerookt en kou geleden in het winterse pandjeshuis.

Buurtgenoten kopen er zelden, maar slepen wel hun eigen rommel en problemen mee naar binnen. Bij de lieve kringloopdames vinden zij een luisterend oor, een kop soep of een gratis winterjas. Ondertussen gaat er van alles kapot en wordt het lastig om de huur te betalen, laat staan de lonen van het personeel.

Łukasz Kowalski filmt in dit empathische portret hoe geldzorgen de ondernemende geliefden uiteen dreigen te drijven. Dat levert afwisselend tragische, hartverwarmende en hilarische momenten op. In visueel aantrekkelijke, statische beelden vangt hij de hoofdpersonen midden in een achterstandswijk op hun kwetsbaarst, tussen alle mogelijke schatten en rommel.