MOVIES THAT MATTER: Theatre of Violence (English subtitles)

donderdag 13 april 2023 (eenmalig)

Scherpe, flamboyante advocaat Krispus Ayena leidt ons langs een fascinerende, complexe zoektocht naar de essentie van gerechtigheid. Ayena verdedigt Dominic Ongwen die terechtstaat voor het Internationaal Strafhof. Dominic Ongwen is het eerste ex-kind soldaat dat terechtstaat voor oorlogsmisdaden.

Gast: Gert Jan Slump is criminoloog en werkzaam voor de organisatie Restorative Justice Nederland; het innovatie en kenniscentrum voor herstelrecht in Nederland. Hij zal aan de hand van de film ingaan op de potentie en het belang van herstelrecht in zaken van onrecht. Koop nu een kaartje

Op negenjarige leeftijd werd Dominic Ongwen ontvoerd door de Lord’s Resistance Army (LRA), een christelijke sekte geleid door Joseph Kony. Het leger terroriseerde jarenlang Noord-Oeganda met moordpartijen en ontvoeringen van kinderen die werden gehersenspoeld en tot kind soldaat of seksslaaf gemaakt. Dominic’s eigen ouders zijn vermoord, hij werd gemarteld en gehersenspoeld en gedwongen te doden. Maar nu staat hij terecht voor het Internationaal Strafhof in Den Haag, als voormalig commandant van de LRA. In het spoor van Ongwen’s advocaat Krispus Ayena gaan we heen en weer tussen de rechtszaal en het prachtige Noord-Oeganda op zoek naar de echte betekenis van gerechtigheid en straf. We ontmoeten Joseph Kony’s vrouw en dochters en voeren een surrealistisch gesprek met Kony’s spiritueel adviseur. We zien ook hoe Oegandese gemeenschappen herstellen van trauma – en hoe dat botst met de fundamenten van het Internationaal Strafhof. Wanneer verandert een slachtoffer in een dader?


Sharp and flamboyant lawyer Krispus Ayena leading the way in a fascinating, complex examination of the essence of justice. Ayena defends Domini Ongwen who is on trial before the International Criminal Court. Dominic Ongwen is the first ex-child soldier to be indicted for war crimes.

At nine years old Dominic Ongwen was abducted by Lord’s Resistance Army (LRA), a Christian cult led by Joseph Kony. The LRA terrorized Northern Uganda with large-scale killings and abductions of children, whom they brainwashed and turned into child soldiers or sex slaves. Dominic’s own parents were murdered, he was tortured, brainwashed and forced to kill. But now he is on trial before the International Criminal Court in the Hague, as former commander of the LRA. Led by Ongwen’s lawyer Krispus Ayena, we go back and forth between the ICC courtroom and beautiful Northern Uganda on a quest for the true meaning of justice and punishment. We meet Joseph Kony’s wife and daughters and engage in a surreal conversation with Kony’s spiritual advisor. We also witness how Ugandan communities recover from trauma – and how that clashes with the foundations of the International Criminal Court. When does a victim transform into a perpetrator?