Movies that Matter: Rebellion

Donderdag 10 november 2022 (eenmalig)

Fascinerende kijk achter de schermen van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Over de uitbundige en ontregelende acties gebaseerd op burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloosheid, en over de interne spanningen en botsende persoonlijkheden.

Gastspreker op deze avond is Charlotte Braat. Zij is zelf actief bij Extinction Rebellion (XR), sinds de eerste grote actie in najaar van 2019. Daarnaast heeft zij gewerkt voor de Klimaatcrisis Coalitie die de grote Klimaatmarsen afgelopen November (Amsterdam) en Juni (Rotterdam) hebben georganiseerd. Op dit moment werkt ze bij Reclame Fossielvrij als campaigner en schrijft een paper aan de TU Delft naast haar betrokkenheid bij XR in Delft en landelijk.

 Koop nu een kaartje

‘Ontregelen, dat is de sleutel,’ zegt Roger Hallam, de charismatische medeoprichter van Extinction Rebellion. Als biologische boer ondervond Hallam de gevolgen van klimaatverandering, met misoogsten en ontslagen door het steeds onvoorspelbaardere weer. Binnen een jaar na haar oprichting in 2018, kreeg Extinction Rebellion het idee van een ‘klimaatnoodtoestand’ boven aan de wereldwijde politieke agenda.

Rebellion volgt de groep vanaf haar ontstaan, naar de euforische doorbraakactie ‘April Rebellion’ van 2019, en verder. We zien de activisten strategische verkeerspunten blokkeren en zichzelf vastlijmen aan het Shell-kantoor. Allemaal volgens Hallams adagium: ‘Wie niet in de gevangenis zit, zit niet in het verzet.’ Tegelijk groeien de interne spanningen als strategieën, stijlen en persoonlijkheden botsen. Uiteindelijk wordt Hallam zelf een bron van onvrede, niet in de laatste plaats voor zijn dochter Savannah. Terwijl de autoriteiten steeds agressiever optreden, bereiken de tegenstellingen binnen de groep een kookpunt.

De film observeert, zonder zelf stelling te nemen.