Lezing en film: The Essential (met makers)(Dagelijks leven verbeeld, 38CC)

  

Zondag 26 januari 2020

Voor The Essential reisde kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek de wereld af. Hun ontmoetingen met hun mede-mensen legden zij vast op video. Recht voor de camera vertellen gewone mensen over de essentie van hun leven. The Essential toont gewone mensen zonder te oordelen en is tegelijkertijd een ode aan de verscheidenheid van het individu. De geportretteerden laten ons nadenken over onze eigen positie ten opzichte van een ander en over ons zelf. Dat is de grote kracht van dit werk.

Op vertoon van de voucher van 38cc krijgt u korting en kost een kaartje €5 aan de kassa.

Vertoning in samenwerking met expositieruimte 38CC bij de manifestatie Gewoon – Bijzonder.

Bij de vertoning zijn de makers Martin en Inge Riebeek aanwezig. Koop nu een kaartje

Een vrouw staat in een bloemenperk, loopt op de camera toe, kijkt ons recht aan en doet vol overtuiging haar verhaal. Aan het eind gekomen, blijft zij nog even staan en loopt vervolgens het beeld uit. Dit portret is een van de initieme filmportretten onder de naam The Essential.

Voor The Essential reisde kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek de wereld af. Hun ontmoetingen met hun medemensen legden zij vast op video. In één take opgenomen, altijd recht voor de camera, zonder opsmuk, vertellen gewone mensen over de essentie van hun leven. Heel zelfbewust maken de geportretteerden de toeschouwer deelgenoot van hun verhaal. Zo ontstaan, ongemerkt haast, bijzondere ontmoetingen tussen de sprekers en de toeschouwers en daarmee tussen gewone mensen over de hele wereld.

The Essential gaat over de essentie van het mens-zijn. Je leeft als mens niet solitair maar altijd met en tussen anderen; de mens is een sociaal wezen. Inge en Martin Riebeek stellen in hun kunstenaarspraktijk ‘het ontmoeten’ altijd centraal. Dit thema is de drijfveer van waaruit zij werken. Voor de kunstenaars is het noodzakelijk om de essentie van het leven vast te leggen, zeker in deze wereldwijd steeds individualistischere samenlevingen met steeds grotere verschillen tussen arm en rijk.

The Essential is tegelijkertijd een ode aan de verscheidenheid van het individu. Landsgrenzen doen er niet meer toe. De portretten spreken iedereen aan, omdat ze ook gaan over onze naasten en onszelf. Ze vergroten ons empathisch vermogen. Het werk toont gewone mensen, zonder te oordelen. Ieder portret roept bij de kijker een andere emotie op en confronteert hem met zijn eigen vooroordelen. En als, na afloop, het licht in de zaal weer aangaat, resteert de vraag: Ben ik zelf wel in staat om zo zuiver en zonder oordeel naar deze geportretteerden, naar mijn medemensen en naar mijzelf te kijken? Dat is de grote kracht van The Essential.

De makers Martin en Inge Riebeek zullen aanwezig zijn bij de vertoning om hun fascinerende werk toe te lichten. De voorstelling is onderdeel van de manifestatie Gewoon – Bijzonder georganiseerd door expositieruimte 38CC.

Op vertoon van de voucher van 38cc krijgt u korting en kost een kaartje €5 aan de kassa.