Hoe gaat Filmhuis Lumen met jouw gegevens om?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij vragen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor:
– het uitvoeren van de dienst of
– het leveren van de door jou gewenste materialen

Wil je weten wat wij bewaren? Dat kan. Stuur een e-mail naar contact@filmhuis-lumen.nl.

Hieronder vertellen we hoe wij aan jouw gegevens komen. En met welke verwerkers wij overeenkomsten hebben. Wij verkopen geen gegevens aan derden.

Verwerkersovereenkomsten

Met drie partijen hebben wij zogeheten verwerkersovereenkomsten. Een betreft een leverancier van interne diensten. De andere twee kunnen jou mogelijk aangaan: Active Tickets voor onze particuliere klanten en CASH voor onze leveranciers en zakelijke afnemers.

Active Tickets

Active Tickets is ons kaartverkoopprogramma. Gegevens die jij aan Filmhuis Lumen geeft, worden in opdracht van ons door Active Tickets verwerkt. Het zijn de gegevens die de online aankoop van een kaartje mogelijk maken of die voor je Lumen pas, zoals je pasfoto en eventueel bankrekeningnummer voor een automatische incasso.
Active Tickets is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van gegevens.
Het door jou aangemaakte account bij Active Tickets kun je zelf verwijderen via MijnLumen of https://tickets.filmhuis-lumen.nl/account/Manage.aspx. Je leest daar wat er vervolgens met je gegevens gebeurt.

CASH

CASH is ons boekhoudprogramma. Daarin worden facturen verwerkt, betalingen aangemaakt en fiscale handelingen voorbereid. In de door hen gehanteerde verwerkersovereenkomst (klik hier) kun je lezen hoe zij met gegevens omgaan.

Functionaris gegevensbescherming

Mogelijk las je in de media al over de functionaris gegevensbescherming (FG). Filmhuis Lumen heeft op basis van de door ons bewaarde gegevens geen functionaris gegevensbescherming (FG) nodig. Onderzoek via de Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming van Autoriteit persoonsgegevens wees uit dat wij aan geen van de criteria voor het aanstellen van een FG voldoen. Daarom zijn wij niet verplicht om een FG aan te stellen.

DPIA

Filmhuis Lumen hoeft geen data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. “Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt.” (Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming van Autoriteit persoonsgegevens).

Filmhuis Lumen controleerde via de Regelhulp Algemene verordening gegevensbescherming van Autoriteit persoonsgegevens of een DPIA nodig is. De diepte en de manier van verwerking door Filmhuis Lumen lijken daar geen aanleiding toe te geven. Van de 9 criteria kon er geen door ons bevestigend worden beantwoord. Twee of meer bevestigende antwoorden geven aanleiding tot een DPIA.

Recht op vergetelheid

Wanneer je wilt dat die door jou verstrekte gegevens verwijderd worden, kun je een mail sturen naar contact@filmhuis-lumen.nl met je vraag daarom. Wij leggen dat verzoek vervolgens neer bij onze verwerkers. Wij werken met vrijwilligers dus we proberen zo snel mogelijk te reageren. De wet vereist dat we binnen een maand reageren op verzoeken.