Omgevingsvergunning nieuwbouw Lumen verleend!

Eind maart heeft de gemeente Delft de Omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van De Hooghe Delft, het gebouw met daarin de nieuwe accommodatie van Lumen. Daarmee is een volgende mijlpaal van het nieuwbouwproject bereikt!

Het gebouw De Hooghe Delft bevat de nieuwe accommodatie van Lumen, kantoren en 27 appartementen. Eind vorig jaar is door de ontwikkelaar Dupon Vastgoed de omgevingsvergunning aangevraagd. Eind maart heeft de gemeente Delft deze vergunning verleend. Parallel daaraan is een oudere omgevingsvergunningaanvraag door Dupon vastgoed ingetrokken.

Met de verlening van de omgevingsvergunning is de nieuwbouw weer een stap dichterbij gekomen. Als er geen bezwaren worden ingediend, is de vergunning half mei onherroepelijk. We verwachten dat bouw van De Hooghe Delft half september van start gaat.

 

Dit project is mede tot stand gekomen met steun van: