Resultaten bezoekersenquête

 Meer over de uitslag van de enquête lees je hieronder.

Afgelopen november hebben we via een enquête op onze website de bezoekers gevraagd, hoe zij Filmhuis Lumen waarderen en hoe ze de films in ons filmhuis beleven. Ruim 400 bezoekers vulden de enquête in die ongeveer een maand online heeft gestaan. We zijn blij dat onze bezoekers over het algemeen heel tevreden zijn over ons filmhuis. De meningen over de verhuizing zijn echter verdeeld.

Beleving en waardering Filmhuis Lumen

Met een 1,8 gemiddeld (variërend van -2 slecht naar 2 uitstekend) zijn de bezoekers heel tevreden over Lumen. Dit geldt voor de sfeer, de horeca, het zitcomfort in de filmzalen, de programmering en de kwaliteit van de voorstellingen. Ook over de vindbaarheid van informatie en de mogelijkheid tot het kopen van kaartjes via de website, is men zeer tevreden. Bij de vraag ‘wat valt er dan toch te verbeteren?’ werd de horeca een aantal keer genoemd. Dit varieerde van de wens voor een uitgebreidere horeca, met bijvoorbeeld een eenvoudige maaltijd tot een groter assortiment snacks en van betere wijnen tot het aanbieden van alternatieve melk voor de koffie.

Verhuizing naar De Hooghe Delft

Zoals al eerder gezegd, de 400 respondenten zijn erg verdeeld over een eventuele verhuizing. Dit is terug te zien in de gemiddelde score van -0,1. Een veel genoemd tegenargument beschrijft de vrees dat de huidige intieme, knusse en gezellige sfeer van het pand aan het Doelenplein niet zo snel weer gecreëerd kan worden op de nieuwe locatie. Terwijl de argumenten vóór een eventuele verhuizing, gaan over de mogelijkheid om meer en ook andere films, langer te kunnen draaien en een uitbreiding van de openingstijden. Ook de betere bereikbaarheid van de nieuwe locatie is een veel genoemd argument.

Wat doen we nu met de resultaten?

Alle opmerkingen en suggesties voor verbetering van het huidige filmhuis, nemen we mee in het plan voor bedrijfsvoering in 2023. (Zo hebben we sinds twee weken havermelk als alternatief voor gewone melk.)

Daarnaast hebben we alle argumenten, zowel voor als tegen, meegenomen in de besluitvorming over de verhuizing. Naast de noodzakelijke financiële voorwaarden hebben we ook organisatorische en kwalitatieve voorwaarden geformuleerd om de verhuizing naar De Hooghe Delft tot een succes te maken. Een belangrijk aandachtspunt is het behoud van de cultuur en de sfeer. Deze wordt vooral gedragen door onze vrijwilligers en vormde één van de belangrijkste voorwaarden in de besluitvorming. We zullen daarom de komende jaren nog heel veel werk verzetten om op de nieuwe locatie, de bezoekers hetzelfde vertrouwde gevoel te geven, zij het met meer mogelijkheden.

Voor meer informatie over de verhuizing verwijzen wij je graag naar https://filmhuis-lumen.nl/verhuizing/ en de frequently asked questions (FAQ) die we daarbij geplaatst hebben, of neem contact met ons op via: contact@filmhuis-lumen.nl.