Movies that Matter: Deep Rising (English subtitles)

Donderdag 11 januari 2024 (eenmalig)

Om de groene economie van energie te voorzien, wordt onontgonnen gebied aangeboord: de diepzee. Maar mijnbouw op de oceaanbodem kan enorme, onvoorziene gevolgen hebben. En van wie ís de diepe oceaan eigenlijk? Met adembenemende, haast buitenaardse beelden, en fantastische voice-over van Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones).
To power the green economy, a new frontier is found for extracting minerals: the deep sea. But mining the ocean floor may have enormous unforeseen consequences. And who really owns the deep sea anyway? With amazing, otherworldly images, and fantastically narrated by Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones).

 

 Koop nu een kaartje

‘De toekomst is metaal,’ vertelt Gerard Barron, CEO van Deep Green Resources, potentiële investeerders. Zijn bedrijf ontwikkelt manieren om mangaanknollen van de oceaanbodem naar boven te halen. Dit kan, claimt hij, de deur openen naar een duurzame planeet. Volgens hem kunnen deze diepzeeschatten de wereldwijde hausse aan elektrische auto’s volledig van energie voorzien.

Barrons groene pitch kan op veel enthousiasme rekenen. Maar experts als marien geoloog Sandor Mulsow zijn fel tegen mijnbouw op de oceaanbodem. De mineralen zijn cruciaal voor de biodiversiteit in de oceaan – die op haar beurt cruciaal is voor het leven op aarde. Bovendien is vastgelegd dat de diepzee ‘gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid’ is – ofwel: eigendom van ons allemaal. Maar de organisatie die deze status moet verdedigen, lijkt heel makkelijk te manipuleren. En wordt er naar de inheemse bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea, wier levensonderhoud door de praktijk wordt bedreigd, überhaupt geluisterd?

——————————————————————————————————————————————————————————————

‘The future is metallic,’ Gerard Barron, CEO of Deep Green Resources, tells potential investors. His company is developing ways to extract metallic nodules from the ocean floor, which he claims will open the pathway to a sustainable planet. According to Barron, the world’s imminent electric car boom can be fully energized by these deep sea treasures.

Barron’s green pitch gathers much enthusiasm. However, experts like marine geologist Sandor Mulsow are fiercely against mining the ocean bottom. These minerals are crucial to sustaining the ocean biodiversity – which in turn is crucial to sustaining life on earth. Besides, the deep seas are determined by treaty to be ‘common heritage of humankind’ – in other words: owned by us all. But the organization that should defend this status, seems easily manipulated. And are the indigenous people of Papua New Guinea, whose livelihoods are threatened by the practice, listened to at all?