Movies that Matter: On the Fringe (English subtitles)

Te zien op donderdag 8 februari 2024

Drie verbonden verhalen van mensen in de greep van economische wanhoop. Azucena heeft 24 uur om huisuitzetting van haar gezin te voorkomen. Advocaat Rafa wil weten waar de politie een jong immigrantenmeisje heeft gebracht. En Teodora probeert wanhopig haar zoon te bereiken. Met Spaanse giganten Penélope Cruz, Adelfa Calvo en Luis Tosar.

gasten: In het nagesprek komen Jaap de Groen, coördinator operationele zaken Interkerkelijke Sociaal Fonds Delft (ISF), én wethouder Armoede in Delft, mevrouw Gooijer. Het ISF heeft als doel het ondersteunen van personen die in acute, tijdelijke of onverwachte problemen zitten en daar (nog) niet of niet meer kunnen worden geholpen door andere instanties. 


Three interweaving stories of people overtaken by economic despair. Azucena has 24 hours to prevent her family from being evicted. Lawyer Rafa wants to know where the police took a young immigrant girl. And Teodora desperately tries to reach her son. Starring Spanish giants Penélope Cruz, Adelfa Calvo and Luis Tosar.

 Guests: Coördinator of the programme that helps people in need, part of the Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) in Delft. Topics such as evictions, poverty and homelessness will be discussed. Also Alderman Poverty Delft, Mrs. Gooijer.Koop nu een kaartje

Rafa (Luis Tosar) is een gedreven activistische advocaat die probeert een glimp menselijkheid te vinden binnen de overheidsinstituties. Als hij ziet hoe de jonge dochter van arbeidsmigrant Badia, een van zijn cliënten, wordt meegenomen door de politie, komt hij in actie. Maar terwijl hij vecht voor de goede zaak, verwaarloost hij zijn stiefzoon Raúl en zwangere vrouw Helena. Supermarktmedewerkster Azucena (Penélope Cruz) heeft nog één dag voordat ze uit haar huis wordt gezet samen met haar zoontje. Ze is ten einde raad en probeert mensen te mobiliseren om voor haar op de barricades te staan. Teodora (Adelfa Calvo) probeert uit alle macht haar zoon Germán te bereiken. Ze blijft bellen en hij ziet het. Waarom neemt hij de telefoon niet op?

Voor alle drie groeit de druk steeds verder en wordt de dag een race tegen de klok. Urgente sociale thriller die zich afspeelt in Madrid, over mensen die proberen te overleven in een geprivatiseerde maatschappij.


Rafa (Luis Tosar) is a driven activist lawyer trying to find a glimmer of humanity among the government institutions. When he sees the young daughter of immigrant worker Badia, one of his clients, being taken by the police, he spurts into action. But while fighting the good fight, he neglects his stepson Raúl and his pregnant wife Helena. Supermarket employee Azucena (Penélope Cruz) is a day away from being evicted from her home together with her young son. She’s at her wits end, trying to mobilise people to come to her aid. Teodora (Adelfa Calvo) is desperately trying to reach her son Germán. She keeps calling, and he sees it. Why doesn’t he pick up the phone?

For all three, the pressure mounts and their day becomes a race against the clock. Urgent social thriller set in Madrid, about people trying to survive in a privatised society.