Shaolin Soccer - Lumen Cult Night (+English subtitles)

Zaterdag 22 juni 21.30 uur

Het Europees Kampioenschap voetbal is deze zomer! Daarom vertoont Cultclub Lumen eenmalig Shaolin Soccer, zonder twijfel de grappigste voetbalfilm aller tijden. Tijdschrift FHM omschreef  Shaolin Soccer als “The Matrix meets Match of the Day!” Het verhaal van een voetbalteam van aan lager wal geraakte kung fu-meesters is een enthousiaste mix van martial arts, voetbal en – jawel! – musical.

Scroll down for EnglishKoop nu een kaartje

za 22 jun
Zaal 221.30

Het voetbal dat we in Shaolin Soccer te zien krijgen, doet maar in weinig denken aan het vaak slaapverwekkende spel dat we wekelijks op televisie krijgen voorgeschoteld. Het is even oogstrelend als onwaarschijnlijk, met elementen van ballet, circus en slapstick. Als bonus leren we van alles over praktische toepassingen van kung fu in het dagelijks leven.

Filmtijdschrift Little White Lies is ronduit lyrisch over wat het ‘de beste voetbalfilm aller tijden’ noemt, en over regisseur Stephen Chow. ‘Met hun eenvoud, brutale onvolwassenheid, hyperactieve visuele stijl en totaal gebrek aan cynisme voelen zijn films aan als het werk van een eeuwige tiener, boordevol ideeën en idealisme. Het is werkelijk bevrijdend om ze te zien, in het bijzonder Shaolin Soccer.’

Speciaal voor de cultliefhebber draaien we de Kantonese versie, die beter, grappiger en authentieker is dan de Hollywood-versie. Een beetje vreemd, maar wel lekker!

Cultclub
Deze vertoning van Shaolin Soccer wordt georganiseerd door de cultclub van Lumen. De cultclub neemt u een paar maal per jaar mee op ontdekkingsreis naar de obscure uithoeken van de cinema: films die niet snel te zien zullen zijn in het reguliere programma van het filmhuis, maar om uiteenlopende redenen de aandacht verdienen van elke rechtgeaarde filmliefhebber. En Lumen zet nog een stapje meer: de cultclub draait niet alleen bijzondere films, maar plaatst deze ook in hun culturele en historische context. Dit keer: hoe martial arts zich een plekje in de arthouse bevocht.

 

[English]

The European Football Championship has begun! That’s why Cultclub Lumen is screening one-off Shaolin Soccer, without a doubt the funniest soccer movie of all time.

Magazine FHM described Shaolin Soccer as ‘The Matrix meets Match of the Day!’ The story of a soccer team of downtrodden kung fu masters is an enthusiastic mix of martial arts, soccer and – yes! – musical. The soccer we get to see in Shaolin Soccer is only marginally reminiscent of the often-soporific game we get to watch on television every week. It is as eye-opening as it is improbable, with elements of ballet, circus and slapstick. As a bonus, we learn all about practical applications of kung fu in everyday life.

Film magazine Little White Lies is downright lyrical about what it calls ‘the best soccer film of all time,’ and about director Stephen Chow. ‘With their simplicity, brutal immaturity, hyperactive visual style and total lack of cynicism, his films feel like the work of an eternal teenager, brimming with ideas and idealism. It is truly liberating to see them, especially Shaolin Soccer.’

Especially for the cult fan, we are running the Cantonese version, which is better, funnier and more authentic than the Hollywood version. A little strange, but tasty!

This screening of Shaolin Soccer is organized by Cultclub Lumen. A few times a year the cult club takes you on a voyage of discovery to the obscure corners of cinema: films that will not be seen in the regular program of the filmhouse any time soon, but for various reasons deserve the attention of every right-minded film lover. And Lumen takes it a step further: the cult club not only screens extraordinary films, but also places them in their cultural and historical context. This time: how martial arts fought its way into the arthouse.